Ano, jak vidíte, máme nový e-shop. Nové řešení s sebou nese potřebu se znovu, pro lepší ceny, zaregistrovat. Děkujeme.

HCS

Co je kódování ovládačů Beninca HCS?

HCS znamená starší 64 bit kódování (šifrování) plovoucího kódu (rolling code) dálkových ovládačů Beninca

Je třeba mít na paměti, že dálkové ovladače ARC a HCS nemohou být uloženy ve stejném přijímači současně, neboť tyto dvě typologie kodifikace jsou mezi sebou nekompatibilní.

Pokud je první uložený vysílač HCS, nebude možné uložit vysílače ARC a naopak. 

Vysílače s fixním kódem mohou být použity pouze ve spojení s vysílači Rolling Code HCS s logickou (nebo dip/swich) CVAR v režimu OFF.
Není možné je tedy použít ve spojení s vysílači ARC. Pokud první uložený vysílač Rolling Code je ARC, logika CVAR je nevýznamná.

Pokud chcete změnit typologii vysílačů je nutné pokračovat resetováním přijímače (jak je uvedeno v návodu zařízení).
* Za Rolling-Code HCS se považují tradiční vysílače Rolling Code Benincà běžně používané před zavedením nové kodifikace ARC