Ano, jak vidíte, máme nový e-shop. Nové řešení s sebou nese potřebu se znovu, pro lepší ceny, zaregistrovat. Děkujeme.

ARC

ARC znamená 128 bit kódování (šifrování) plovoucího kódu (rolling code) dálkových ovládačů Beninca

Zavedení nové kodifikace u ovládání Beninca  - rolling code 128 bit ARC (Advanced Rolling Code) zavádí vyšší úroveň bezpečnosti rádiového ovládání pohonů Benincà.

Přítomnost loga ARC na balení výrobku zaručuje kompatibilitu přijímače i ovladače s novým standardem.
Ukládání do paměti nových vysílačů ARC je zcela analogové a ukládání do paměti běžných vysílačů Roling Code s kodifikací HCS*, ale je třeba mít na paměti, že:

Vysílače ARC a Rolling Code HCS nemohou být uloženy ve stejném přijímači současně, neboť tyto dvě typologie kodifikace jsou mezi sebou nekompatibilní.

Pokud je první uložený vysílač ARC, nebude možné uložit vysílače Rolling Code HCS a naopak. 

Vysílače s fixním kódem mohou být použity pouze ve spojení s vysílači Rolling Code HCS s logickou (nebo dip/swich) CVAR v režimu OFF.
Není možné 
je tedy použít ve spojení s vysílači ARC. Pokud první uložený vysílač Rolling Code je ARC, logika CVAR je nevýznamná.
Pokud chcete změnit typologii vysílačů je nutné pokračovat resetováním přijímače (jak je uvedeno v návodu zařízení).
* Za Rolling-Code HCS se považují tradiční vysílače Rolling Code Benincà běžně používané před zavedením nové kodifikace ARC